An nghỉ ngày 23/07/2020

Những lời tiễn đưa thành viên này về nơi an nghỉ cuối cùng

Link share: YourNAME.RIP.vn

[Trang này chỉ được đăng sau khi thành viên này qua đời]

Bất cứ tổ chức nào có website và cá nhân nào có Ename đều có thể gửi lời tiễn biệt người này sau khi họ qua đời bằng cách: đăng một bài tiễn biệt lên website của tổ chức hoặc Name.bidanh.com của cá nhân sau đó gửi link bài viết cho Email admin@history.vn để ban quản trị History.vn cập nhật bài viết đó lên trang này. 

Website này luôn tồn tại vĩnh viễn nên gia đình có thể khắc lên bia mộ hoặc chia sẻ cho mọi người trang này bằng tên miền YourNAME.RIP.vn

Lời tiễn biệt của người thân, bạn bè và đồng nghiệp

Vợ: Name.Architect.vn - Full Name

Con trai: Name.Pupil.vn - Full Name

Con gái: Name.Student.vn - Full Name

Mẹ ruột: Name.Lecturer.vn - Full Name

Anh trai: Name.Engineer.vn - Full Name

Chị gái: Name.Teacher.vn - Full Name

Bạn bè: Name.Architect.vn - Full Name

Bạn bè: Name.Pupil.vn - Full Name

Đồng nghiệp: Name.Student.vn - Full Name

Đồng chí: Name.Lecturer.vn - Full Name

Lời tiễn biệt của các tổ chức

Công ty TNHH ABC: ABC.vn

Trường đại học ABC: ABC.edu.vn