An nghỉ ngày 23/07/2020

Những lời tiễn đưa thành viên này về nơi an nghỉ cuối cùng

Link: YourNAME.RIP.vn

[Trang này chỉ được đăng sau khi thành viên này qua đời]

Bất cứ ai có tài khoản Telegram.org đều có thể gửi lời tiễn biệt và đăng những hình ảnh chụp chung với người này bằng cách bấm vào nút bên dưới.

Website này luôn tồn tại vĩnh viễn nên gia đình có thể khắc lên bia mộ hoặc chia sẻ cho mọi người trang này bằng tên miền YourNAME.RIP.vn