Thời gian hoạt động tại Cộng đồng Architect.vn

1979 đến nay

Tiểu sử giai đoạn này được cập nhật bởi Cộng đồng Nhà thiết kế Architect.vn

Các mốc thời gian

Thành viên này đăng ký vào Cộng đồng Kiến trúc sư Architect.vn từ ngày 12/6/1979 lúc 12 tuổi tại TP Hồ Chí Minh

Sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc hệ chính quy của đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn, thành viên này được kết nạp vào Cộng đồng Kiến trúc sư từ đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.Architect.vn từ ngày 12/3/1990 với thẻ thành viên YourName.UAH.Architect.vn

Hoạt động thứ nhất

Các hoạt động của bạn tại cộng đồng này sẽ được cập nhật kèm theo những video và hình ảnh minh họa tại đây

Hoạt động thứ nhì

Các hoạt động của bạn tại cộng đồng này sẽ được cập nhật kèm theo những video và hình ảnh minh họa tại đây