Được bảo chứng bởi các tổ chức

YourName.HaNoi.Pupil.vn

Ngày 2/2/2014 được kết nạp vào cộng đồng học sinh Hà Nội HaNoi.Pupil.vn và được cấp thẻ thành viên Name.HaNoi.Pupil.vn

Lưu bút của cộng đồng học sinh HaNoi.Pupil.vn

Lưu bút của thành viên

YourName.UAH.Student.vn

Ngày 2/2/2018 được kết nạp vào cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn và được cấp thẻ thành viên Name.UAH.Student.vn

Lưu bút của cộng đồng sinh viên UAH.Student.vn

Lưu bút của thành viên

YourName.UAH.Engineer.vn

Ngày 2/2/2023 được kết nạp vào cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn và được cấp thẻ thành viên Name.UAH.Engineer.vn

Lưu bút của cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

Lưu bút của thành viên

YourName.Engineer.vn

Ngày 2/4/2023 được kết nạp vào cộng đồng kỹ sư Engineer.vn và được cấp thẻ thành viên Name.Engineer.vn

Lưu bút của cộng đồng kỹ sư Engineer.vn

Lưu bút của thành viên

YourName.domain.vn

Ngày 2/4/2023 trở thành nhân viên chính thức của công ty ABC có tên miền domain.vn và được cấp thẻ thành viên Name.domain.vn

Lưu bút của tổ chức domain.vn

Lưu bút của thành viên

Chief2.UAH.Engineer.vn

Ngày 2/4/2023 trở thành người quản lý thứ 2 của cộng đồng UAH.Engineer.vn và được cấp thẻ chức vụ Chief2.UAH.Engineer.vn

Lưu bút của tổ chức domain.vn

Lưu bút của thành viên

Bằng cấp trên Degree.vn

YourName.ABC.Degree.vn - Bằng Kỹ sư của Đại học ABC.edu.vn

Ngày 2/3/3022 nhận Bằng kỹ sư của trường đại học ABC.edu.vn: YourName.ABC.Degree.vn

YourName.IELTS.Degree.vn - Chứng chỉ tiếng Anh IELTS

Ngày 1/2/2022 nhận Chứng chỉ tiếng Anh IELTS: YourName.IELTS.Degree.vn

Năng lực làm việc trên Practice.vn

YourName.ABC.Practice.vn - Chứng nhận làm việc tại tổ chức ABC.bname.vn

YourName.ABC.Practice.vn - Chứng nhận làm việc tại ABC.bname.vn từ ngày 1/2/2020 - 3/2/2021 (xem lược sử tổ chức này tại ABC.History.vn)

+20 zot.vn

123.YourName.Practice.vn - Chứng nhận làm việc tại công ty XYZ

123.YourName.Practice.vn - Chứng nhận làm việc tại Công ty XYZ của Name.Ename.vn từ ngày 1/2/2020 - 3/2/2021 (xem lược sử công ty tại domain.com.history.vn)

+20 zot.vn

Giải thưởng trên Prize.vn

YourName.ABC.Prize.vn - Giải nhất cuộc thi ABC

Ngày 1/2/2021 nhận Giải nhất cuộc thi ABC: YourName.ABC.Prize.vn

+20 zot.vn

YourName.A1.Prize.vn - Đạt giải thưởng A1.Prize.vn

Ngày 1/2/2021 đạt giải thưởng A1.Prize.vn: YourName.A1.Prize.vn

+20 zot.vn

Thành tích trên Reward.vn

YourName.ABC.Reward.vn - Bằng khen của tổ chức ABC

Ngày 2/2/2021 nhận bằng khen của tổ chức ABC: YourName.ABC.Reward.vn

+20 zot.vn từ ABC.bname.vn

123.YourName.Reward.vn - Bằng khen của Reward.vn

Ngày 2/2/2021 nhận bằng khen: 123.YourName.Reward.vn

+20 zot.vn

Kỷ lục đã xác lập trên Guinness.vn

YourName.A1.Guinness.vn - Xác lập lỷ lục A1.Guinness.vn

Ngày 2/2/2022 đã xác lập kỷ lục A1.Guinness.vnYourName.A1.Guinness.vn

+20 zot.vn

Ấn phẩm đã được bảo hộ tác quyền trên Author.vn

1.YourName.Article.vn

Ngày 2/3/2022 công bố ấn phẩm: 1.YourName.Article.vn

Ngày 2/4/2022 được bảo hộ tác quyền: 1.YourName.Author.vn

Được chứng thực bởi các tổ chức:

Năng lực dự đoán trên Predict.vn

Giải thưởng A1.Predict.vn

Ngày 2/3/2022 đạt giải thưởng: A1.Predict.vn về kết quả cuộc bầu cử chủ tịch thứ nhất cộng đồng Engineer.vn

Năng lực trong GameTruong.com

Tổng công lực: 30 zot.vn

zot.vn (zọt) là 'lượng máu' thể hiện công lực của người tham gia trò chơi GameTruong.com. Chỉ những người tham gia vào GameTruong.com mớiphần này trên tiểu sử của mình. 

'Lượng máu' có được từ các giải thưởng trên Prize.vn: +22 zot.vn

'Lượng máu' có được từ các thành tích trên Reward.vn: +8 zot.vn

'Lượng máu' có được từ các kỷ lục trên Guinness.vn: +0 zot.vn

'Lượng máu' từ việc dự đoán trên Predict.vn: +0 zot.vn

'Lượng máu' đã tiêu hao tại YourName.zot.vn: -0 zot.vn

'Lượng máu' bị mất bởi các hình phạt trên YourName.Penalty.vn: -0 zot.vn