Than phiền về người này

Link share: YourName.Complain.vn


Bất kỳ ai cũng có thể tố cáo những hành vi tiêu cực của thành viên này cho History.vn bằng cách bấm vào nút Gửi Than Phiền bên dưới. Nội dung mà bạn gửi sẽ luôn được History.vn bảo mật tuyệt đối. Nếu hành vi tiêu cực của thành viên này gây nguy hiểm cho cộng đồng thì History.vn sẽ cập nhật điều đó vào trang YourName.warning.vn