Năng lực và bằng cấp

YourName.Degree.vn


Bạn có thể truy cập nhanh và chia sẻ trang này bằng tên miền YourName.Degree.vn

Thứ hạng tại Degree.vn

Thứ hạng (level) hiện tại: C1 (5/10 Levels)

Chứng nhận Level C1: YourName.C1.Degree.vn

Xem video buổi bảo vệ Level C1 với tỉ lệ ủng hộ 345/543 phiếu bầu (65%)

Xem video buổi bảo vệ Level B2 với tỉ lệ ủng hộ 345/543 phiếu bầu (65%)

Xem video buổi bảo vệ Level B1 với tỉ lệ ủng hộ 345/543 phiếu bầu (65%)

Xem video buổi bảo vệ Level A1 với tỉ lệ ủng hộ 345/543 phiếu bầu (65%)

Bằng cấp trực tuyến tại Degree.vn

Xem cách cấp bằng trực tuyến tại Degree.vn

ABC.Degree.vn/yourname - Bằng trực tuyến của ABC.fdu.vn

Bằng cấp và bằng khen dạng giấy

Bằng Kỹ sư - Đại học ABC ABC.edu.vn

Thông tin chi tiết về bằng cấp này do thành viên cung cấp

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5

Thông tin chi tiết về bằng cấp này do thành viên cung cấp