Đã tài trợ qua Donation.vn

Link: YourName.donation.vn 

Thư Cảm Tạ

Chân thành cảm tạ YourName.tentuoi.com

Đã ủng hộ 70 triệu đồng

cho các tổ chức sau