Lược sử

Biography

Your Full Name

Website: YourName.tentuoi.com

RIP: YourName.tubiet.com

Website này được quản trị bởi Luocsu.com cho người có Tentuoi.com

Website này cùng với YourName.tentuoi.comYourName.tubiet.com luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi người này qua đời mà không cần gia hạn tên miền hằng năm như các tên miền thông thường. 

Tài khoản này chưa được / đã được xác thực thông tin

Họ Tên / Full Name: Your Full Name

Ngày sinh / Date of Birth: 10-02-1970

Ngày mất / Date of Death: 02-09-2020

Email: yourname@gmail.com 

Phone number: *****12345

Số định danh / ID number: *******12345

Tentuoi.com: YourName.tentuoi.com

Lược sử / Biography: YourName.LuocSu.com / YourName.biography.vn

Thiện nguyện / Donation: YourName.donation.vn

Từ biệt / RIP: YourName.tubiet.com / YourName.RIP.vn


Năng lực

Các bằng cấp và chứng nhận do thành viên này tự cập nhật để lưu trữ vĩnh viễn trên Degree.vn

Các khen thưởng do thành viên này tự cập nhật để lưu trữ vĩnh viễn trên Reward.vn

Đã đạt các giải thưởng UAH.prize.vn

Đã đạt chứng chỉ AI.diploma.vn

Đã đạt kỷ lục UAH.guinness.vn

Chức danh Role.vn

YourName.UAH.engineer.vn

Ngày 12/2/2023 được Role.vn cấp tên miền chức danh kỹ sư UAH.engineer.vn từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn YourName.UAH.engineer.vn

Xem ngành đào tạo và năm tốt nghiệp tại UAH.member.vn

Một số xác nhận về chức danh này:

Đánh giá 9.3 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Đánh giá 9.1 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Đánh giá 9.2 điểm kèm theo xác nhận: [nội dung xác nhận]

Hình ảnh minh chứng:

Danh hiệu được phong bởi DanhHieu.com

YourName.UAH.GuongMat.com

Ngày 12/2/2022 được DanhHieu.com phong tên miền danh hiệu UAH.GuongMat.com  - Gương mặt tiêu biểu của trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn YourName.UAH.GuongMat.com

Một số bình bầu về danh hiệu này:

Đánh giá 9.3 điểm kèm theo đánh giá: [nội dung đánh giá]

Đánh giá 9.1 điểm kèm theo đánh giá: [nội dung đánh giá]

Đánh giá 9.2 điểm kèm theo đánh giá: [nội dung đánh giá]

Hình ảnh minh chứng:

Ấn phẩm đã xuất bản qua Publisher.vn

YourName.article.vn

Link: YourName.article.vn

Ngày 12/2/2018 YourName.tentuoi.com đã đăng ký tạo article.vn thông qua Publisher.vn

Tình trạng: đang hoạt động / đã bị khóa vì đăng nội dung tiêu cực / đã bị thu hồi vì đăng nội dung tiêu cực

Ngày 12/2/2021 ấn phẩm này được DanhHieu.com phong danh hiệu DanhTac.com với điểm trung bình 9.2

Bình bầu hoặc than phiền về danh hiệu này tại: YourName.binhbau.com

Danh hiệu này là một website tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn YourName.DanhTac.com/1 

Một số bình bầu tiêu biểu:

Đánh giá 9.3 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét khi bình bầu]

Đánh giá 9.1 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét khi bình bầu]

Đánh giá 9.2 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét khi bình bầu]