Danh tiếng trên truyền thông

Nếu thành viên này được đăng trên các website truyền thông thì các đường link đó sẽ xuất hiện tại đây

Gương doanh nhân trẻ tại Gia Lai trên báo Tuoitre.vn (+2 zot.vn)


Lưu bút của mọi người

Dưới đây là lưu bút của những người có Ename đã từng học tập và làm việc cùng thành viên này:

Name1.ename.vn/luubut-yourname (+2 zot.vn)

Name2.ename.vn/luubut-yourname (+2 zot.vn)

Name3.ename.vn/luubut-yourname (+2 zot.vn)