Thư cảm tạ YourName.Sponsor.vn

Nhà tài trợ YourName.Bidanh.com

Bạn có thể truy cập nhanh và chia sẻ trang này bằng tên miền YourName.Sponsor.vn

Trang này chỉ cập nhật những khoản tài trợ của thành viên này cho các dự án được ươm mầm từ ThucGiac.com

Đã tài trợ

Ngày 12/3/2020 đã tài trợ cho Ename.vn 50.000.000 đồng

Ngày 2/4/2020 đã ủng hộ cho ThucGiac.com 3.000.000 đồng